Bli Medlem i BLSSL / Ta sikkerhetskurs

Derom du er interessert i å bli medlem i BLSSL må du først bestå et sikkerhetskurs. Klubben holder disse kursene normalt 2 ganger i året. For å melde sin interesse for kurs sender man mail med navn og telefonnummer til...