Tillatte skytetider Flakke loner:

Mandag – fredag: 09:00 – 21:00
Lørdager: 10:00 – 14:00
Søn- og helligdager: Ingen skyting!

Skytebane i Lillesand turnhall.
10 standplasser med elektroniske skiver.

Klubbkveld mandager 18 – 21.
Flakke Loner i sommerhalvåret.
Innebanen i vinterhalvåret.

Pistolskyting som idrett

Om klubben

Bli medlem

Nyheter