Skjema

For nye medlemmer:

Innmelding i klubben skjer for tiden gjennom søknad på mail (post@blssl.no). Det kreves gjennomført sikkerhetskurs. Klubben holder disse kursene med ulike intervaller. Ta kontakt på post@blssl.no for mer informasjon.
Hvis du går fra medlemsskap i annen klubb, kan det bli avkrevd referanser.

Referanseskjema for tilgang til sikkerhetskurs

For medlemmer:

Vedlegg til «Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler» (søknadsskjemaet fås hos politiet). Vedlegget printes ut, og tas med til klubben for utfylling. Utfylling skjer kun på Mandager kl. 18 – 21.

Utmeldingskjema som docx, PDF eller Odt

Utfylte skjemaer sendes BLSSL enten via mail, post eller personlig oppmøte i treningstidene (mandager 18 – 21)..