Skjema

For nye medlemmer:

Innmelding i klubben skjer gjennom minidrett.nif.no. Man må opprette en bruker og deretter søke opp Birkenes og Lillesand sportskytterlag. Så søker man om medlemsskap. Det kreves gjennomført sikkerhetskurs. Klubben holder disse kursene med ulike intervaller. Ta kontakt på post@blssl.no for mer informasjon.
Hvis du går fra medlemsskap i annen klubb, kan det bli avkrevd referanser.

Referanseskjema for tilgang til sikkerhetskurs

 

For medlemmer:

Vedlegg til “Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler” (søknadsskjemaet fås hos politiet)

Utmeldingskjema som docx, PDF eller Odt

Utfylte skjemaer sendes BLSSL enten via mail, post eller personlig oppmøte i klubbens lokaler ved øving.