Om Klubben

Om klubben

Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag ble stiftet i 1983 og het da Birkenes Sportsskytterlag. I 1989 var det blitt så mange medlemmer fra Lillesand at navnet ble endret til Birkenes og Lillesand sportskytterlag. NM i feltskyting ble i 1991 arrangert på Birkeland – det største arrangementet vår lille klubb har tatt på seg.

Klubben har en utendørsbane på Flakke Loner i Birkenes kommune. Banen består idag av en 25 m bane med 20 standplasser, en 50m og en 70m bane. Der er også klubblokale på Flakke Loner og en flott gapahuk med grillfasiliteter nede ved Dikeelva.
Klubben disponerer en innendørs 25m skytebane i kjelleren på Møglestuhallen i Lillesand. Det er her treningen foregår i vinterhalvåret. I løpet av 2020 skal ny innendørs skytebane med 10 standplasser og elektronisk anvisning stå klar. Dette anlegget vil ha universell utforming.

Styret består i 2019 av
Lars Kristian Sundtoft – Leder
Odd Arne Haugland – Nestleder
Kåre Mosgren – Sekretær
Joakim Paatur Hauge – Kasserer
Ole Georg Christensen – Materialforvalter
Espen Haaland – Styremedlem
Glenn Yngve Heia – Styremedlem
Gu∂bjørg Elva Jonasardottir – Styremedlem
Elise Baumann – Vara
Alexander Finnøy – Vara