Forum

12 Comments

 1. BLSSLadmin

  Til info: Det er nå kodelås på Blinkbua på Flakkeloner, koden er det samme som har vært på nøkkelboksen tidligere.

  Reply
 2. Lars Kristian Sundtoft

  VIKTIG!! Innendørstrening i hallen er stengt for alle frem til årsmøte pga. smittefare. Det vil bli gitt beskjed om åpning når forholdene tilsier det. VIKTIG!! Nærmere beskjed om årsmøte blir sendt alle medlemmer pr. mail.

  Reply
 3. Lars Kristian Sundtoft

  Snøføre på veien til Flakkeloner under årets Neglsprett. Vær forberedt 🙂 !!

  Reply
 4. Ole Georg Christensen

  Viktig melding til alle medlemmer.
  Vi trenger hjelpere til arrangere Feltstevne Neglespretten 29/2 og 1/3 rigging av løype og skyting for medlemmer av B&Lssl på Lørdagen. Søndag 1/3 fra kl 08.45 da arrangerer vi stevnet, det er bruk for alle som har anledning til å stille opp. Husk at ved søknad om våpen må det vises til aktivitet ut over ordinære treninger.

  Reply
 5. Joakim P. Hauge

  Hei.

  Takk for ett flott skytter-år 2019. Vi i styret ønsker å komme med litt generell informasjon ang. Julen og 2020.

  Fellestreninger:
  Siste fellestrening blir Torsdag 19.12.19 & Første fellestrening etter nyttår blir Mandag 06.01.20 i kjelleren på Møglestuhallen.

  Skyting i Romjulen/Nyttår for medlemmer med eget våpen på Flakkeloner:
  24.12: Skyting tillatt kl. 08:00 – kl. 14:00
  25.12: INGEN SKYTING
  26.12: INGEN SKYTING
  27.12: Skyting tillatt kl. 08:00 – kl. 21:00
  28.12: Skyting tillatt kl. 08:00 – kl. 14:00
  29.12: INGEN SKYTING
  30.12: Skyting tillatt kl. 08:00 – kl. 21:00
  31.12: Skyting tillatt kl. 08:00 – kl. 14:00
  01.01: INGEN SKYTING

  Klubbens Stevner i 2020:
  Neglespretten FGMRSPSR: Søndag 01.03. (Vi rigger løype og har arrangør skyting 29.02)
  Spesialfelten SPSRM1M2: Søndag 03.05 KM/DM i M1 & M2
  Pinsesmellen FGMRSPSR: Mandag 01.06 KM/DM i M & R. (Vi rigger løype og har arrangør skyting 30. & 31.05)
  VM Fin / Grov: Søndag 16.08 KM/DM
  Norgesfelt: Mandag 24.08

  Minner om at det fra 2018 er ett krav at nybegynnere stiller til Funksjonær & Start på minst ett av klubbens stevner for anbefaling til eget våpen.

  Feltdommer Kurs:
  Aust-Agder Skytterkrets arrangerer Feltdommerkurs Pistol 14. – 15. Mars. på GSS sin bane i Fjæreheia.
  14.03: kl. 09:00 – 18:00 & 15.03: kl. 09:00 – 17:00.
  Anbefaler alle medlemmer som ønsker mer kunnskap om Feltskyting og melde seg på. Klubben sender felles påmelding til kretsen. FRIST FOR PÅMELDING 14.01.20.
  Ønsker du å delta? Send påmelding med navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer & epost til post at blssl.no

  Ønsker dere alle en god jul og ett godt skytter-år 2020.

  Med vennlig hilsen
  For Styret
  Joakim P. Hauge
  Kasserer / IT Ansvarlig

  Reply
 6. Ole Georg Christensen

  20-08-2019 Politiet begynner sin aktivitet på Flakke Loner til uken, da i hovedsak på Mandager og Onsdager på dagtid i ukene fremover

  Reply
 7. Ole Georg Christensen

  Husk Neglespretten 2 og 3 Mars begge dager fra kl 09.00.
  Lørdag rigger vi løypa og skyter..
  Klubb våpen og ammunisjon blir tatt med opp til Flakke Loner. Søndag arrangerer vi alle som har anledning bør stille opp, vi trenger mannskap til standplasser.

  Reply
 8. Lars Kristian Sundtoft

  Politiets øving er på dagtid. Trening på ettermiddag etter kl 1600 og kveld går som normalt.

  Reply
 9. Lars Kristian Sundtoft

  Det informeres herved at bystyret i Lillesand, enstemmig, har gått inn for å bygge ny innendørs skytebane i tilknytning til turnhall. Gravøl i dagens kjeller holdes til høst/vinter 2019/20……

  Reply
 10. Lars Kristian Sundtoft

  Våren er her og Kretsen har delt ut medaljer for DM og KM. Det er på sin plass å gratulere klubbens medlemmer som har utmerket seg. Det ble medaljer i alle valører. Godt jobbet alle sammen!!

  Reply
 11. Ole Georg Christensen

  – Nå som det skal bygges en ny turnhall, mener vi det vil være hensiktsmessig å vurdere om skytterlagene kan få nytt lokale i samme slengen, sier Arne Gulbrandsen (Frp), sammen med Einar Holmer-Hoven (H) og Petter N. Toldnæs (V).

  Dermed går de imot administrasjonen, som forrige måned konkluderte med at et slikt tiltak ikke bør prioriteres. En ny skytebane er ikke inne i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv, som sist ble revidert i 2014, og det er heller ikke satt av penger til tiltaket.

  Det skremmer ikke politikerne.

  – Ifølge en grovvurdering vil en skytebane under turnhallen koste cirka 1,7 millioner kroner. Med tanke på at spillemidler vil dekke noe av dette, så er ikke beløpet skremmende, sier Holmer-Hoven.

  Lillesand skytterlag og Birkenes og Lillesand Sportskytterlag disponerer i dag en innendørs skytebane i kjelleren på Møglestuhallen. Banen kan ikke brukes til konkurranser, da den ikke tilfredsstiller nasjonale standarder. Den har også dårlig ventilasjon og dårlig støydemping, i tillegg til å være utilgjengelig for rullestolbrukere.

  – Jeg har vært på visning i dagens skytebane og det er ingen tvil om at standarden er begredelig. Målt i antall medlemmer har skytterlagene ganske dårlige kår, sammenlignet med veldig mange andre, så vi skylder dem å gå denne runden, sier Toldnæs.

  Sportsskytterlaget har 154 medlemmer, hvor 82 er bosatt i Lillesand, mens skytterlaget har 354 medlemmer.

  Ikke lang tid
  Gulbrandsen tror ikke en utredning vil forsinke den nye turnhallen nevneverdig.

  – Det vil uansett ta en stund før vi kommer i gang med byggingen av turnhallen, for det er en del prosesser og søknader som må på plass. Selve vurderingen vil nok ikke ta lang tid. Finansieringsmessig kan det muligens holde å finne de ekstra pengene i neste års budsjett, sier Gulbrandsen.

  En skytebane i kjelleren skal ikke gå på bekostning av turngruppas aktiviteter.

  – Dette vil ikke på noen måte medføre sjenanse for turnerne. De skal ikke trenge å høre pistolskudd, mens de turner. Turngruppa får sin moderne turnhall, som vil være tilpasset deres behov og gjøre at de slipper å bruke så mye tid på opp- og nedrigg, sier Toldnæs.

  Oppgradering
  I tillegg til å foreslå en utredning, vil Høyre fremme et tilleggsforslag om skytebanen i Møglestuhallen.

  – Vi ønsker også å se på om det er mulig å gjøre noe med den eksisterende skytebanen i Møglestuhallen. Kanskje det vil være billigere å ruste den opp, i stedet for å bygge en ny i forbindelse med turnhallen? Det er i alle fall noe som bør være med i vurderingen, sier Holmer-Hoven.

  Gulbrandsen påpeker at det sikkert er nok av aktører, som kan tenke seg å ta over lokalet i Møglestuhallen.

  – En ny skytebane vil frigjøre lokaler i Møglestuhallen, som kanskje kan brukes til noe annet, for eksempel kampsport. Det er alltid foreninger som trenger hallplass, sier Gulbrandsen, som medgir at han ikke har snakket med LILs turngruppe om saken.

  – Nei, jeg føler ikke at det er nødvendig. De får sin hall, og den nye skytebanen skal ikke påvirke deres aktiviteter negativt.

  carl.christian@lp.no

  Reply
 12. Lars Sundtoft

  Hei alle! Det er meget viktig at ALLE medlemmer overholder bestemmelser for når skyting kan foregå på Flakke Loner. Sjekk oppslag inne på banen og/eller sikkerhetsinstruks ved innkjøring til baneanlegg. Ureglementert skyting kan medføre bortvisning og frafall av medlemskap.

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *