Det åpnes nå (fra tirsdag 19/1) for egentrening på Flakke loner. Det forutsettes at smittvernreglene overholdes.
Organisert trening vil imidlertid ikke være aktuelt ennå.
Det åpnes ikke for trening i Møglestuhallen.
Som ellers på Flakke loner har politiet rang over bruk på dagtid i ukedagene.
Hvis politiet er på stedet, må man melde sin ankomst og eventuelt få klarsignal for trening på 25 m banen.