Årsmøte 2021

Styret har hatt ambisjoner om å avholde årsmøtet for 2021 i slutten av januar.Dato er foreløpig ikke satt og det er ikke usannsynlig at det må pandemi-utsettes.