Årsmøtet som var fastatt til 17/2 2020, må utsettes. Regnskapsbyrået kan ikke ferdigstille regnskapet i tide. Ny dato settes ganske snart.